: / (Kanienkéha)  ( 10641 )

Kangi

/ (Kanienkéha)
« : 11 2009, 07:55:28 »
- . , , , ! :)
... , :( - . , .
1. Tóka ensathón:tene ónhkak taiekentoókhon tánon iáh ónhka té:iens, né kén:ton tsi ónhkak eniaíheie.
, - (., ), , , - ë.

2. Tóka ensatatshatárhahse ónhkak thó í:gen tánon iáh ónhka té:iens, né ni né:e kén:ton tsi ónhkak eniaíheie.
- , , , - ë.

3. Tóka ehtá:ke iorhá:tare ne ó:nenhste, né kén:ton tsi iáh é:so thakanié:ien.
, , .

4. Tóka sótsi ehtá:ke otsinahkotahkwá:ne ronatshinahkón:ni, né ni né:e kén:ton tsi iáh é:so thakanié:ien.
ë , , .

5. Tóka ohwhará:ne í:ions tsi kahón:tsi rohá:te, né kén:ton tsi eniohseresónhake.
, ë , , .

6. Tóka okariahtá:ne énhtsken kanónhskon akohserá:ke, né kén:ton tsi sénha enwathó:rate.
, , ë .

7. Tóka tensahonhtá:kahre, né kén:ton tsi thé:nen enhserihwá:ronke.
, , - .

8. Tóka tsitén:a onahstonhkwá:ke teniaón:ko, né kén:ton tsi iáh tekarihwí:io nahó:ten enhserihwá:ronke.
, , .

9. Tóka ensahsitarónhkhwen, né kén:ton tsi kák rénhse tókani tenhsenonniahkwá:na.
, , - ë, ë .

10. Tóka ensakahranikerón:ko tsi sehsenekwá:ti nekwá, né kén:ton tsi ensanikonhráksen tókani ensaná:khwen.
, , , .

11. Tóka ensakahranikerón:ko tsi sehseweientehtáhkwen nekwá, né kén:ton tsi karihwí:io nahó:ten enhserihwá:ronke.
, , .

12. Tóka ensahsiarónkhwen tsi sehsenekwá:ti nekwá, né kén:ton tsi ónhkak enhsenéntsha.
, , - .

13. Tóka ensahsiarónhkhwen tsi sehseweientehtáhkwen nekwá, né kén:ton tsi ensahwistaién:tane.
, , .

14. Tóka é:neken karahkwákta iostsísto, né kén:ton tsi tsakothonwí:sen eniaíheie.
, , ë .

15. Tóka ná:kon karahkwákta iostsísto, né kén:ton tsi rón:kwe enhrénheie.
, , ë .

16. Tóka iatesakharaké:tote, né kén:ton tsi enhsatenniotá:na.
ë, , ë .

17. Tóka atókwa ensá:sense, né kén:ton tsi ónhkak éntien.
, , - ë.

18. Tóka ieksoharetáhkhwa oniatará:a ensá:sense, né kén:ton tsi ónhkak iáh teiakokwéniens eniesanatahré:nahse.
, , ë - .

19. Tóka iáh thasanikonhrón:ni ahsanitskwa hratsherakarhátho, né kén:ton tsi ónhkak ronné:ka enthatáwerate.
, , ë - .

20. Tóka ó:niare ensatetshá:ten, karihwakátenhtshera kén:ton.
, .

21. Tóka entéhsiake sanónhkwis nó:nen oráhkwase, sénha iohsnó:re ensewatehiá:ron.
ë , .

22. Tóka tenhsatianakarhátho, né kén:ton tsi ohkwá:ri tentsáterane.
, , .

23. Tóka sótsi é:so ensaiéshon iáh tekarihwáhstha, né kén:ton tsi tenhsahséntho.
ë , , .

24. Tóka owirá:a oshonkará:ke rotahónhsate, né kén:ton tsi ó:ia ensehsewirahní:non.
, , ë .

25. Tóka tóhka niionkwé:take eniaíheie, né kén:ton tsi Shonkwaiatíson thotén:niote.
, , .Wathahí:ne (Mary Nicholas) Konwatién:se (Carolee Jacobs)
« : 11 2009, 16:26:55 Khaŋğí Nawíčhaĥuŋ »

 • .
 • : 1898
 • ᓂᒻᐱᒪᔥ
Re: / (Kanienkéha)
« #1 : 11 2009, 12:40:08 »
12 13 - , )))  ;D
- .

hodok

 • .
 • : 983
  • http://video.mail.ru/mail/valera-cheyenne/
Re: / (Kanienkéha)
« #2 : 11 2009, 15:47:38 »
" , , - ".  . :o

Kangi

Re: / (Kanienkéha)
« #3 : 11 2009, 15:54:09 »
, .
- :D

Kangi

Re: / (Kanienkéha)
« #4 : 13 2009, 05:51:46 »
. ...

, . , :)

Shatewahsirí:hen

Ó:nen ki ní:i nakká:ra.
Wahón:nise iá:ken ki rón:kwe, roníha skáthne nì:teron. Ó:nen ki rón:kwe wahó:niake tánon ne ró:ne iakotahkontá:ni tsi thó rén:teron ne rokstén:ha.
Sok ki rón:kwe iahotó:ri ne roién:a iahoiaténhawe ne rohsótha tánon karhá:kon iahóhtkawe. Ki rón:kwe áhsire tahó:ion ne roién:a tahohsirawén:eke ne rohsótha nó:nen ienhóhtkawe karhá:kon.
Ó:nen iá:ken ki raksá:a iahoiaténhawe ne rohsótha. Tsi ó:nen iahá:newe ne karhá:kon, sok ki raksá:a ahsén:nen wathrohwíha ne áhsire. Tho ki tahóhtkawe ne rokstén:ha tánon tontahahtén:ti, shahá:wi ne shatewahsirí:hen.
Ki rón:kwe wahoriwanón:tonhse ne roién:a oh nontié:ren tsi shatewahsirí:hen shahá:wi. Ki raksá:a wahohró:ri ne roníha, Kí shatewahsirí:hen sekhá:wi, enkatatién:hahse. Nó:nen í:se ensakstén:hane ne én:katste tenkoniahsirawén:eke nó:nen karhá:kon ienkoniáhtkawe.
Ó:nen iá:ken ki rón:kwe wahanonhtonnión:ko tsi nahá:iere, sok wahohró:ri ne roién:a aonsahonónksa ne rohsótha.
Kí:ken oká:ra ne né:e kén:ton ne tóhsa aionkhiiatahkón:tahse ne onkwetaká:ions. Tá:we ne ohnísera, í:i ká:ti ó:ni entionkwaién:tane.
.
, - . , , ë .
, . , , .
, , ë . , . , .
, ë . : , ë, . , , , .
, , , , .
, , . ë , .

Konwatién:se (Carolee Jacobs),, :

ó:nen ,
ki , ,
ní:i , ; , ( ne í:i)
nakká:ra
wahón:nise -
iá:ken ( , )
rón:kwe
roníha
skáthne
nì:teron
wahó:niake
tánon ,
ne , the
ró:ne
iakotahkontá:ni ,
tsi ,
thó
rén:teron
rokstén:ha ,
sok ,
iahotó:ri ,
roién:a
iahoiaténhawe ë
rohsótha
karhá:kon ,
iahóhtkawe
áhsire
tahó:ion
tahohsirawén:eke ë, ë
nó:nen ,
ienhóhtkawe
iahoiaténhawe
iahá:newe
ahsén:nen
wathrohwíha ,
tahóhtkawe
tontahahtén:ti ë ,
shahá:wi ë
shatewahsirí:hen
wahoriwanón:tonhse
oh
nontié:ren
wahohró:ri
roníha
sekhá:wi ë
enkatatién:hahse
í:se
ensakstén:hane
én:katste
tenkoniahsirawén:eke
ienkoniáhtkawe
wahanonhtonnión:ko
nahá:iere
aonsahonónksa ë
kí:ken
oká:ra
né:e ,
kén:ton
tóhsa ( )
aionkhiiatahkón:tahse ,
onkwetaká:ions
tá:we ,
ohnísera
í:i ;
ká:ti
ó:ni
entionkwaién:tane
« : 13 2009, 06:03:47 Khaŋğí Nawíčhaĥuŋ »

Bison

 • : 4329
Re: / (Kanienkéha)
« #5 : 13 2009, 15:27:50 »
;D
, . !"()

Kangi

Re: / (Kanienkéha)
« #6 : 14 2009, 00:20:12 »

Kangi

Re: / (Kanienkéha)
« #7 : 15 2009, 07:46:38 »
. :) . , , . , , ! ;DNe nahò:ten iethinatónhkhwa ne thihonnonkwè:tate


:

Kanonhsionnión:we/Rotinonhsión:ni ( )
Kanienkehá:ka/Kahnhienkehá:ka
Onenioteá:ka -
Onontakehá:ka -
Kahoniokwenhá:ka/Kanawakonhá:ka -
Tsonontowaneá:ka/Shotinontó:wane -
Tehatihskaró:roks/Thatihskaró:roks -
Oiatakehró:non/Oià:te -
Ronathsà:kanen/Wéntaht ,

Onkwehón:we
:

Ratirón:taks/Anèn:taks/Athsa'káhnha/Tewa'káhnha : , , ( / )
Atsaktahró:non/Atsaktakehró:non - ( )
Ratihrhakón:ha - ( )
Skekwennenhró:non - ( ; Skekwén:nen)
Atewa'káhnha/Sha'kanà:tsa(t) -
Ratinentstowá:nens/Rotinentstowá:nen ( )
Othorekehró:non , ( )


Ó:ia niionkwetò:tens
:

Ón:kwe
Onkweshòn:a
Ratihnarà:ken/Ratihnakén:ra ( )
Wahstonhró:non - (; Wáhston)
Oserón:ni/Korahnehró:non ( / , )
Oseronnión:we - ( )
Tiohrhenshá:ka - ( )
Tiohrhenshakaón:we ( , : )
Karihstón:ni/Ratirihstón:ni ( , )
Tehotinontsistokerón:te/Ronhsirón:ni/Ahsirón:ni   (/ )
Ehskwaniohrhá:ka ( Espagne)
Kentáhere/Irishá:ka - ( / . Irish)
Tariienhá:ka/Tariièn - ( . Italian)
Thatirontatihénthos - ( )
Ratihòn:tsi/Ratihon'tsíha/Kahòn:tsi/Hòn:tsi () (׸, )
Shitaehró:non/Tioharákwen - ( ;/ )
Rotihswaná:wen/Wehikohró:non - ( / . Mexico)
Tehatikahrè:sons/Thatikahrè:sons - ( )
Tehotikahrothí:ie/Thotikahrothí:ie - ( )
Thotikahratí:ronte (, , ) ( )
Hawaehró:non ( . Hawaii)
Onehsaronhkwakehró:non , ( )
Thiiakonhwentsá:te ,
Tetiakoniatariià:kon , ( - );D ;D ;D ?

Kanyenkeha

 • : 20
Re: / (Kanienkéha)
« #8 : 24 2009, 01:38:16 »
?

Bison

 • : 4329
Re: / (Kanienkéha)
« #9 : 24 2009, 01:56:06 »
- ? ;) ;D
, . !"()

Kanyenkeha

 • : 20
Re: / (Kanienkéha)
« #10 : 24 2009, 01:58:09 »
:)

Kanyenkeha

 • : 20
Re: / (Kanienkéha)
« #11 : 24 2009, 02:20:42 »
. .

Kangi

Re: / (Kanienkéha)
« #12 : 24 2009, 03:28:18 »
!!! ;)
, ;D
!

Bison

 • : 4329
Re: / (Kanienkéha)
« #13 : 24 2009, 03:36:36 »
;)  ;D
, . !"()

Kangi

Re: / (Kanienkéha)
« #14 : 24 2009, 03:58:42 »
! ! ;D ;D ;D
, , , . , , . , :D